• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

Основні права та гарантії для жінок з дітьми, які відбувають або відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Основні права та гарантії для жінок з дітьми,

які відбувають або відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

    Те, що жінка, майбутня чи новоявлена мама, відбуває покарання в відповідних закладах виправної системи, ще не означає, що вона не має права на державну допомогу.

 

 

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» жінки мають право на отримання: 1) допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, 2) допомоги при народженні дитини, 3) допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 4) допомоги на дітей одиноким матерям, - але потрібно бути уважними, тому , що кожна з цих виплат має відповідні нюанси. Розглянемо кожен випадок окремо.

Відповідно до статті 7 ЗУ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають усі жінки : застраховані (ті , хто працюють, незастраховані (ті, хто не працюють), неповнолітні та інші. Для того, щоб отримати таку допомогу потрібно мати такий пакет документів: довідка лікувальної установи встановленого зразка; довідка з місця відбування покарання; довідка з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються).

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається для не працюючих жінок така ж як і для тих, хто працює. Допомога надається у тому разі, якщо звернення за нею надійшло не пізніше 6 місяців із дня надання відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки.

Тривалість відпустки :

 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів - 126 к.д. ( з 30 тижня вагітності);

 Жінкам, віднесеним до 1 - 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів і 90 - після пологів);

 Якщо вагітна не спостерігалась в лікувальному закладі з приводу вагітності до дня пологів – 56 к.д. (з дня пологів);

 Якщо трапились передчасні пологи до 30 тижнів вагітності( жива дитина) - 140 к.д. (з дня пологів) ;

 Якщо трапились передчасні пологи до 30 тижнів вагітності( дитина мертва) - 70 к.д (з дня пологів) .

Розмір допомоги становить 25 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. У разі ускладнених пологів зазначена допомога до нараховується на підставі довідки встановленого зразка, виданої лікувально-профілактичним закладом. У разі народження мертвої дитини допомога у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується на загальних підставах, а у разі викидня - не виплачується.

Допомога при народжені дитини надається одному з батьків. Така допомога надається для створення належних умов виховання та утримання дитини. Але, виплата допомоги не нараховується або припиняється у разі перебування отримувача допомоги ( у нашому випадку матері) у місцях позбавлення волі за рішенням суду. У цьому випадку дану допомогу можливо отримати шляхом перерахування коштів у розмірі, встановленому для першої дитини (12240 грн. – станом на 09.2010 року), на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини в відповідному порядку, так як дитина знаходиться на утриманні та вихованні в будинку дитини при закладах виправної системи без позбавлення батьківських прав, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, якщо допомога при народженні дитини не була виплачена на цю дитину раніше або була виплачена частково.

Для отримання допомоги при народженні дитини дітям, яких було влаштовано на повне державне утримання, адміністрація будинку дитини оформлює пакет потрібних документів (заява адміністрації будинку дитини; копія свідоцтва про народження дитини), відкриває в банківській установі вкладний (депозитний) рахунок на ім'я дитини, звертається з ним до органів праці та соціального захисту населення. Виплата належної допомоги при народженні дитини в разі її влаштування до будинку дитини на повне державне утримання здійснюється органами праці та соціального захисту населення за місцезнаходженням дитячого закладу на підставі рішення про призначення такої допомоги. Строк подачі - протягом десяти днів з моменту влаштування дитини до закладу, але не пізніше12 місяців з дня народження дитини.

Умови збереження отриманих коштів на депозиті: 1).відкриття та обслуговування рахунків дітей до досягнення ними повноліття здійснюються банківськими установами на безоплатній основі; 2).на кошти, які зберігаються на рахунках дітей, банківські установи здійснюють нарахування відсотків у порядку та розмірах, визначених договором на відкриття та обслуговування рахунка; 3).в особовій справі дитини зберігається договір про відкриття вкладного (депозитного) рахунка в банківській установі. Після досягнення дитиною 14 віку служба у справах дітей зобов'язана в десятиденний термін повідомити дитину про наявні на її рахунку кошти перерахованої допомоги при народженні дитини. Кошти, що зберігаються на рахунку дитини в банківській установі, можуть бути використані самою дитиною після досягнення повноліття.

Якщо один з батьків дитини, усиновитель, опікун забрали дитину з дитячого закладу, на яку відкрито рахунок у банківській установі й перераховано допомогу при народженні дитини, вони мають право на отримання цієї допомоги та використання її для створення належних умов для утримання та виховання дитини в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі, коли на дитину залишилася невиплачена сума допомоги, один з батьків дитини, усиновитель, опікун мають право на отримання решти допомоги, що залишилася до закінчення терміну її виплати. Для отримання допомоги потрібно заяву та копію свідоцтва про народження дитини.

Як доводить практика більшість жінок, які одноособово виховують дітей потребують допомоги держави. Саме тому в Україні на законодавчому рівні було прийнято декілька нормативних актів, які повинні забезпечити та гарантують соціальний захист дітей одиноких матерів. Основними нормативними актами в даній сфері є - ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та Постанова КМУ від 27.12.2001р. N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

Ст. 18-1 ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» закріплює права на допомогу на дітей одиноким матерям. Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини. Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу. Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Частина 4 даної статті зазначає, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається. Допомога на дітей одиноким матерям (ст. 18-2) призначається за наявності відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини. Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених Законом.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, призначається на кожну дитину.

Постанова КМУ від 27.12.2001р N 1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми» зазначає, що допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні. Якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави а під час літніх канікул перебуває вдома, зазначена допомога призначається за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи: 1).заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці; 2).витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження із зазначенням підстав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) рад для виплати допомоги; 3).копія свідоцтва про народження дитини; 4). довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю.

У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання

дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію. Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує

мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі: позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; відмови отримувача допомоги від виховання дитини; тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання; відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав; позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду; скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним; працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини; смерті дитини; смерті отримувача допомоги. Виплата допомоги припиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Відповідно до ЗУ„Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням", - допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається особі (одному з батьків дитини, усиновителю, опікуну, дідусю, бабусі або іншому родичу), не застрахованій в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка фактично здійснює догляд за дитиною. Переоформлення допомоги на іншу працездатну особу, яка не отримує пенсії і не зареєстрована в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснюється згідно з письмовою заявою на підставі довідки з місця служби, навчання особи, яка одержувала допомогу, про те, що вона вийшла на службу, навчання до закінчення терміну відпуски по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати припинення виплати). Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Перелік необхідних документів: заява матері (батька, усиновителя, опікуна), виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки, копія свідоцтва про народження дитини, довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина, копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною, довідка з місця навчання – для осіб, які навчаються, непрацюючі особи подають довідку, що вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, у разі перебування на обліку в центрі зайнятості довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальна допомога по безробіттю не проводиться, особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності, і сплачують фіксований податок та які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування подають довідку про припинення підприємницької діяльності, усиновителі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки, особи, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, подають відповідну довідку ліквідаційної комісії.

Допомога по догляду за дитиною призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, по день досягнення дитиною вказаного віку включно. Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Якщо непрацююча особа, яка отримує допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виявила бажання працювати, виплата цієї допомоги припиняється з дня працевлаштування.