• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

Координаційна зустріч

             111111 

             

              30 червня 2015 року менеджерка проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» (http://public-advocate.org/uk/arkhiv-proektiv.html) Алла Мукшименко та експерти проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» (http://www.justicereformukraine.eu) Довидас Віткаускас і Ірина Жаронкіна обговорили питання координації дій та спадкоємності результатів вказаних двох проектів.

              Учасники зустрічі обмінялися інформацією щодо основних завдань проектів, наявних результатів проектної діяльності, планів на короткостроковий та довгостроковий періоди.

              Окремо обговорювалося питання запровадження пробації в Україні. Алла Мукшименко зауважила, що оскільки проектом «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» передбачено цілу низку заходів, які є невід'ємною частиною пробації (в т.ч. підготовка засуджених до звільнення з МПВ), то проект забезпечить і підвищення компетентності відповідного персоналу ДПтС України.   А з метою капіталізації результатів цієї роботи, тренінгові матеріали будуть передані до спеціалізованих навчальних закладів для подальшої підготовки пенітенціаріїв вже по завершенню проекту.

             Додатково під час бесіди обговорювалося питання необхідності запровадження постпенітенціарної пробації (в розрізі надання пробаціного супроводу звільненим від відбування покарань протягом необхідного періоду).

             Окрім іншого, представники проектів відзначили важливість участі місцевої влади в наданні допомоги звільненим із МПВ та побудови постпенітенціарної пробації на моделі надання сервісних послуг звільненим силами громадських організацій за спільної фінансової підтримки місцевих та державного бюджетів.

Каскад мероприятий в Полтаве

              В конце июня 2015 года прошел третий каскад проектных мероприятий, в этот раз - для Полтавского региона. Указанный каскад был приурочен Дню конституции Украины, в связи с чем основной его тематикой определена защита прав человека и гражданина Украины.

IMG 9295

             Каскад предусматривал проведение следующих мероприятий:

• 24 июня – Региональная встреча с работниками силовых ведомств регионального и центрального уровня, а так же местными органами власти.

• 24 июня – Первая часть информационно-адвокационной встречи с сотрудниками Департаментов/Управлений труда и социальной защиты населения пилотных областей проекта.

• 25 июня – Межрегиональный семинар для представителей органов местной власти, сотрудников Департаментов/Управлений труда и социальной защиты населения и общественных организаций с разных регионов Украины.

• 25-26 июня – Тренинг для сотрудников Департаментов/Управлений труда и социальной защиты населения и представителей общественных организаций.

• 26 мая – Вторая часть информационно-адвокационной встречи с представителями Общественного совета при ЦА ГПтСУ.

Так, 24 июня прошла Региональная встреча (областной уровень представительства участников) с работниками Полтавского обл. управления ГПтСУ, обл. управления юстиции, обл. управления МВД Украины, обл. прокуратуры, членами НК Полтавской облгосадминистрации, представителем Министерства социальной политики Украины, сотрудниками Департаментов/Управлений труда и социальной защиты населения пилотных областей проекта, представителями НГО, экспертами и командой проекта.

 

           Во время встречи для участников был презентован проект – его цели, задачи и достижения (проведенные мероприятия, ход исследования и др.); участники обсудили региональные проблемы ресоциализации уязвимых групп осужденных и освобожденных из мест лишения свободы в Полтавской и других областях Украины; основные проблемы и пути их решения в вопросах социальной адаптации бывших осужденных в Украине. Также активно обсуждался позитивный опыт полтавчан налаживания совместной работы и сотрудничества силовых ведомств, местной власти и организаций гражданского общества по предоставлению соц. услуг лицам, освободившимся из МЛС.

Детальніше...

Каскад мероприятий в Чернигове

С 27 по 29 апреля 2015 года в г. Чернигове прошел Презентационный каскад мероприятий проекта «Усиление роли гражданского общества в защите прав уязвимых групп осужденных в Украине»
С целью максимального привлечения внимания органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественности и СМИ к проблематике уязвимых групп лиц, отбывающих/отбывших наказание, для достижения максимального адвокационного и лоббистского влияния при решении региональных проблем в этой сфере, командой проекта было принято решение о том, что проектные мероприятия будут организовываться каскадным методом, предусматривающим одновременное «покрытие» региона мероприятиями различными по формату, но направленными на освещение проблем одной из уязвимых категорий - реализация прав несовершеннолетних, женщин, женщин с детьми, инвалидов, людей с хроническими заболеваниями, больных ВИЧ/СПИД в заключении и после их освобождения, а также их семей.

Детальніше...

Каскад мероприятий в Харькове

                 С 25 по 27 мая 2015 года в г. Харькове прошел второй каскад проектных мероприятий

 

 В конце мая 2015 года прошел второй каскад проектных мероприятий, в этот раз - для Харьковского региона. Данный каскад был приурочен Международному дню защиты детей, в связи с чем основной его тематикой определена защита прав и законных интересов несовершеннолетних заключенных, а также содействие ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих и отбывших уголовные наказания.

Каскад предусматривал проведение следующих мероприятий:

  • 25 мая - Региональная встреча с работниками силовых ведомств регионального и центрального уровня, а так же местными органами власти;

  • 25-26 мая - Тренинг для работников ГПтСУ и глав/членов попечительских советов при воспитательных колониях;

  • 26 мая - Информационно-адвокационная встреча (с визитом в Куряжскую воспитательную колонию им. А. Макаренко) с представителями центральных органов исполнительной власти, министерств, соответствующих Комитетов ВРУ, с правозащитниками, учеными и журналистами;

  • 27 мая - Межрегиональный семинар для общественных организаций и представителей органов местной власти/местного самоуправления, представителей социальных служб, членов наблюдательных комиссий и общественных организаций.

 

Так, 25 мая прошла Региональная встреча (областной уровень представительства участников) с работниками центрального аппарата и Харьковского областного управления ГПтС Украины, заместителями начальников воспитательных колоний для несовершеннолетних, областного управления юстиции, областного управления МВД Украины, областной прокуратуры, главами и членами попечительских советов воспитательных колоний, представителями Общественного совета при Харьковском областном управлении ГПтС Украины, НГО, экспертами и командой проекта.


IMG 0103


Во время встречи участники обсудили региональные проблемы ресоциализации уязвимых групп осужденных и освобожденных из мест лишения свободы в Харьковской и других областях Украины; основные проблемы и пути их решения в вопросах социальной адаптации бывших осужденных в Украине и их подготовки к освобождению в процессе отбывания наказания; вопросы подготовки к освобождению несовершеннолетних, а именно: проблемы взаимодействия воспитательных учреждений, попечительских советов, соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций и пути их решения.

Детальніше...

27-29 квітня 2015 року в м. Чернігові відбудеться Презентаційний каскад проектних заходів

В умовах політичної та соціально-економічної кризи в Україні соціальні ініціативи, направлені на підтримку та захист прав найуразливіших категорій громадян, є вкрай важливими для країни та потребують підтримки з боку всіх гілок влади, соціально відповідального бізнесу, науковців та громадськості. 
Так, з січня 2015 року стартував багатовекторний проект «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», основною метою якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом (неповнолітніх, жінок, жінок з дітьми, інвалідів, людей з хронічними захворюваннями, хворих на ВІЛ/СНІД) та їх сімей.
Проект визначає пілотними (але не обмежується ними) щонайменше 10 регіонів України: місто Київ і Київська область, а також Львівська, Полтавська, Харківська, Вінницька, Хмельницька, Миколаївська, Одеська, Чернігівська та Запорізька області.
З метою максимального привернення уваги органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості, ЗМІ до проблематики уразливих груп осіб, що відбувають та відбули покарання та досягнення максимального адвокаційного та лобістського впливу при вирішенні регіональних проблем у цій сфері, проектні заходи будуть організовані каскадним методом, що передбачає одночасне «покриття» регіону заходами різними за форматом, але направленими на одну тему – реалізація прав неповнолітніх, жінок, жінок з дітьми, інвалідів, людей з хронічними захворюваннями, хворих на ВІЛ/СНІД в ув’язненні та після їх звільнення. 
Оскільки Чернігівська область має численні позитивні приклади організації роботи з уразливими групами засуджених та звільнених осіб, керівництвом проекту спільно з Державною пенітенціарною службою України було прийняте рішення провести перший Презентаційний каскад заходів в м. Чернігові 27, 28 та 29 квітня 2015 р. 
Презентаційний каскад передбачає проведення наступних заходів:
27 квітня 2015 р. - Регіональна зустріч (обласний рівень представництва учасників) з працівниками управління ДПтС України та управління МВС України, прокуратури, управління Державної міграційної служби України, працівниками структурних підрозділів з питань соціального захисту населення облдержадміністрацій та місцевими НГО;
27-28 квітня 2015 р. - Тренінг для працівників Державної пенітенціарної служби України та секретарів спостережних комісій пілотних регіонів;
28 квітня 2015 р. - Інформаційно-адвокаційна зустріч (із візитом до Чернігівської ВК №44) з представниками центральних органів виконавчої влади, міністерств, відповідних Комітетів Верховної Ради України, Уповноваженого Президента України з прав дитини, Генеральної прокуратури України, з правозахисниками, науковцями та журналістами;
29 квітня 2015 р. - Міжрегіональний семінар для громадських організацій  та представників органів місцевої влади/місцевого самоврядування, представників соціальних служб, служб у справах дітей, спеціалізованих установ та закладів для звільнених з місць позбавлення волі, членів спостережних комісій та громадських організацій Чернігівської, Сумської областей та м. Києва.

Більше статей...

  1. 30.03.2015