• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

Тренінг «Соціальна адаптація осіб, які відбувають та відбули покарання»

1-20151111 091359Проектом «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» передбачено серію заходів, направлених на підвищення компетентності співробітників організацій та установ підпорядкованих Міністерству соціальної політики України щодо організації роботи із засудженими та звільненими особами.
Так, з цією метою в рамках короткотермінового курсу підвищення кваліфікації керівників закладів для бездомних осіб та центрів соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, що проходив з 09 по 13 листопада 2015 року на базі Центру підвищення кваліфікації працівників сфери управління Мінсоцполітики, 11 – 12 листопада було проведено тренінг «Соціальна адаптація осіб, які відбувають та відбули покарання».  
                                                 

1-20151111 115341

За допомогою кваліфікованих тренерів, Ігоря Іванькова (к.ю.н., завідувача циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України) та Ірини Яковець (д.ю.н., провідного наукового співробітника сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Сташиса НАПрН України), учасники мали змогу підвищити свою компетенцію з таких питань: 
Кримінально-виконавча система України. Загальний огляд;
Вплив ув’язнення на психіку людини. Огляд наукових досліджень, міжнародної та регіональної практики;
Соціальна адаптація колишніх засуджених в Україні та їх підготовка до звільнення в процесі відбування покарання: основні проблеми та шляхи їх вирішення;
Практичні питання виконання «Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;
Психологічно-соціальні аспекти людей які відбули покарання;
Індивідуальний та адресний підхід у виборі моделі соц. адаптації;
Служба пробації. Міжнародна практика та національний підхід;
Взаємодія суб’єктів надання соціальної допомоги особам, які відбули покарання з органами та установами ДКВС України, громадськими об’єднаннями та місцевою владою;
Алгоритми вирішення типових проблем уразливих груп засуджених, звільнених з місць позбавлення волі та інші. 
1-20151111 091424А інтерактивні вправи «Особливості спілкування зі звільненими з місць позбавлення волі» та «Алгоритми вирішення типових проблем уразливих груп засуджених та звільнених з місць позбавлення волі» сприяли оволодінню спеціалістами практичними навичками допомоги громадянам, які вийшли на свободу і зіштовхнулися з цілим рядом проблемних питань.
При підбитті підсумків роботи тренінгу керівники установ соціального спрямування з всіх областей України відмітили, що активна робота в режимі постійного спілкування між колегами з різних регіонів, між учасниками та тренерами, обмін досвідом в процесі роботи з вирішення проблемних питань, інтерактивний спосіб вивчення матеріалу і обговорення запропонованих тем матимуть позитивний вплив на якість їхньої подальшої роботи, а живе спілкування з колегами дозволить налагодити конструктивну співпрацю між соціальними установами різних регіонів країни.

Громадські слухання в апараті ДПтС України

Screenshot 14

 

На Громадських слуханнях в апараті ДПтС України обговорили основні проблемні питання у сфері захисту прав та інтересів уразливих груп засуджених 30 вересня 2015 року в ЦА Державної пенітенціарної служби України за участю представників держаних органів влади, громадських інституцій та законотворців відбулися Громадські слухання з розгляду законодавчих і галузевих рекомендацій, спрямованих на поліпшення дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених з місць позбавлення волі громадян, що були розроблені експертами проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» на базі аналізу результатів дослідження стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених з місць позбавлення волі осіб (неповнолітніх, жінок, жінок, які відбувають покарання разом з дітьми, інвалідів, пенсіонерів, засуджених із хронічними захворюваннями, засуджених хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз).


Screenshot 10

 Відкриваючи захід, менеджер проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» Алла Мукшименко розповіла присутнім про ідею, досягнення та плани, визначені в рамках реалізації зазначеного проекту. За її словами, саме з метою визначення подальших практичних кроків у 10 установах, що належать до сфери управління ДПтС України, було проведено анонімне анкетування засуджених, які оцінили стан захисту їх прав на даний час, сформулювали причини, які призвели до скоєння ними злочинів, та висловили свої сподівання щодо майбутнього після звільнення.

Голова Державної пенітенціарної служби України Володимир Палагнюк подякував учасникам зібрання за розуміння проблем і завдань, що стоять перед Службою, та окреслив коло питань, які наразі потребують обговорення й вирішення. За його словами, такими є: доцільність перебування неповнолітніх у місцях позбавлення волі, працевлаштування засуджених, утримання в установах інвалідів та пенсіонерів, а також міжвідомча співпраця для вирішення цілого комплексу проблем.

При цьому Володимир Миколайович вкотре наголосив, що система відкрита для правозахисників та адвокатів, представників громадськості й державних органів влади, про що свідчать постійні інспектування установ зазначеними особами.

 

Screenshot 15

Голова підкомітету з питань діяльності ДПтС Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Юрій Мірошниченко охарактеризував тенденції вирішення винесеного на обговорення в рамках Громадських слухань питання як позитивні. Він розповів про вже прийняті закони, напрацьовані законопроекти та ще невирішені питання. Зокрема, Юрій Романович зазначив, що на даний час Комітетом встановлено факти, коли підзаконні акти не працюють або тлумачаться не у відповідності до основних законів.

Щодо проблем, безпосередньо пов'язаних із правами засуджених, Ю. Мірошниченко назвав реабілітаційну функцію: «Часто після звільнення у людей немає альтернативи. Вони вимушені знову повертатися туди, звідки вийшли».

Для вирішення цієї соціальної проблеми народний депутат пропонує створити так звані загальні правила, з урахуванням стандартів і можливостей, а потім забезпечити імплементацію цих правил.

Про європейські норми, стандарти та національне законодавство, що регулює основні права засуджених уразливих категорій, говорили дослідники проекту – координатор правозахисних програм громадської організації «FREEDOM HOUSE UKRAINE», член Громадської ради при ДПтС України Тетяна Яблонська, член правління Харківського обласного осередку громадської організації «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник», заступник Голови Спостережної комісії при Харківській обласній державній адміністрації Ірина Яковець, а також присутні представники громадських організацій, що постійно відвідують установи відбування покарань.

 

Screenshot 16

Досить жвавими були обговорення питань про підпорядкування медичної галузі пенітенціарного відомства, оплати праці засуджених, а також недостатньої підтримки таких осіб після їх звільнення державними органами влади.

В цілому представники громадськості зазначили, що порушення норм і стандартів утримання засуджених є поодинокими та несуттєвими. Натомість проблема соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, є практично невирішеною.

Screenshot 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами Громадських слухань координатори Проекту підготують матеріали та рішення, які будуть направлені до відповідних органів державної влади для проведення подальшої роботи щодо імплементації напрацьованих пропозицій, а також до суб'єктів законодавчої ініціативи з метою прийняття відповідних рішень та змін до чинного кримінального й кримінально-процесуального законодавства.

 

КОНКУРС

Програма малих грантів

у рамках соціального проекту

«Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав

уразливих груп засуджених в Україні»

Мета програми:

Підтримка ініціатив українських громадських організацій, направлених на збільшення кількості та розширення спектру послуг для уразливих груп осіб, які відбувають чи відбули покарання (неповнолітніх, жінок, жінок із дітьми, інвалідів, людей з хронічними захворюваннями, засуджених хворих на ТБ та ВІЛ/СНІД) та їх сімей.

 

Фінансування:

Програма передбачає надання чотирьох грантів у розмірі до 122312,50 грн. кожний.

 

Програмні вимоги:

До участі у конкурсі запрошуються недержавні громадські об'єднання та благодійні фонди, що мають практичний досвід роботи (не менше 3-х років) з уразливими категоріями осіб, які перебувають чи звільнені з місць позбавлення волі.

 

У рамках конкурсу малих грантів проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» розглядатимуться тільки ті проекти, тривалість яких від 6 до 12 місяців.

 

Перевага буде надаватися проектам, що передбачають:

• досяжні результати;

• безпосередню практичну роботу з однією чи декількома уразливими групами осіб, які відбувають чи відбули покарання та членами їх сімей;

• капіталізацію досягнутих результатів та потенціал для подальшого розвитку запропонованої діяльності.

 

Не приймаються на конкурс проекти, спрямовані на надання індивідуальної допомоги.

Не приймаються на конкурс проекти, які передбачають використання грантових коштів як доповнення (співфінансування) до більш масштабних проектів.

 

Технічні вимоги:

Заявки на конкурс подаються українською та англійською (частково) мовами за формою, що додається.

 

До заявки повинні бути додані такі документи:

• копія статуту апліканта;

• копія документа про державну реєстрацію апліканта;

• опис діяльності організації за останні три роки з додаванням Інтернет-посилань, що демонструють таку діяльність;

• рекомендаційний лист/листи від установ та/чи організацій, з якими аплікат співпрацює в рамках діяльності, дотичної до теми програми;

• копія податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій;

• копія довіреності, протоколу або іншого документу, яким буде підтверджено розпорядчі повноваження посадової особи організації для розпорядження фінансовими коштами.

 

Порядок проведення конкурсу:

Заявки приймаються до 12.00 15 серпня 2015 року.

В період з 15 серпня по 15 вересня 2015 року командою та експертами проекту проводиться відбір проектів, що отримають фінансування.

Підсумки конкурсу будуть оголошені 16 вересня 2015 року.

Заявки слід надсилати електронною поштою на наступну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , в темі листа просимо зазначати наступне: «програма малих грантів, ________ (назва організації-претендента)».

Апліканти будуть повідомлені про результати розгляду заявок по електронній пошті.

Причини відхилення заявок не повідомляються.

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.

Ця програма малих грантів здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу (ЄС).

 

Додаток:

application_form_minigrant.doc

Тренінг в м. Одеса

Screenshot 7

  17 та 18 вересня 2015 року в м. Одеса в рамках проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» проведено тренінг по взаємодії відомств/служб: «Соціальна адаптація осіб, які відбувають та відбули покарання»

У тренінгу взяли участь представники Державної пенітенціарної служби України та Міністерства соціальної політики України, представник Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України, керівники міських, районних структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, керівники закладів/установ, що надають соціальні послуги особам, які відбули покарання Одеської та Миколаївської областях, представник Одеського обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, Голова громадської ради при управління ДПтС України в Одеській області та інспектори з питань підготовки до звільнення УВП Одеської області.

Screenshot 5

 

Розпочала знайомство із учасниками заходу та представила проект «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», а також презентувала присутнім основні питання щодо адаптації у суспільстві засуджених після звільнення Ірина Яковець, експерт проекту, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково- дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. ак. В.В. Сташиса НАПрН України.

 

Screenshot 6

 

 

 

 

Ірина Станіславівна 

підкреслила, що кількість відбуваючих покарання в місцях позбавлення волі серед неповнолітніх та жінок суттєво зменшилась за останні роки. Також експерт звернула увагу на те, що треба бути готовими для здійснення низки заходів, щодо адаптації у суспільстві тих, хто відбував тривалий час в місцях позбавлення волі.

Всі присутні ознайомились із загальною характеристикою Державної кримінально-виконавчої служби України та переглянули фільм «Заборонена зона».

Ігорь Іваньков, к.ю.н., завідувач циклу кримінально-правових дисциплін Чернігівського юридичного коледжу ДПтС України провів презентацію на тему: «Вплив ув'язнення на психіку людини.   Огляд наукових досліджень, міжнародної та регіональної практики».

   

Screenshot 4

 

Олег Янчук, начальник управління кримінально- виконавчої інспекції ДПтС України, у своєму виступі: «Пенітенціарна пробація. Чого очікувати від нової ланки у системи підготовки засуджених до звільнення?» детально зупинився на існуючої міжнародної практиці та національному підході у даному напрямку. Крім того, Олег Борисович підкреслив, що застосування пробації сприяє проведенню більш гнучкої кримінальної політики держави щодо злочинів різної тяжкості і щодо різних категорій правопорушників, оскільки дозволяє врахувати особливості особистості злочинця при визначенні міри покарання і реалізувати принципи соціальної справедливості та індивідуалізації призначення і виконання покарання.

Про особливості співпраці інспекторів з підготовки до звільнення УВП із суб'єктами соціального патронажу в процесі підготовки до звільнення засуджених жінок, жінок з дітьми, неповнолітніх, пенсіонерів та інвалідів, а також засуджених хворих на хронічні захворювання (ВІЧ/СНІД/ ТБ) розповів учасникам тренінгу Ігор Андрушко, начальник управління соціально –виховної служби Державної пенітенціарної служби України.

Після інтерактиву на тему: «Практичні питання виконання «Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»», який провела Ірина Яковець, учасники тренінгу підвели підсумки дводенної роботи.

Результати конкурсу програми малих грантів проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні»

На адресу проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні» надійшло 25 заявок на участь у конкурсі програми малих грантів з понад 10 областей України від місцевих, регіональних та всеукраїнських НУО.

У результаті розгляду проектних заявок переможцями обрано чотири зареєстровані відповідно до законодавства України громадські організації, що мають більше ніж трирічний досвід роботи з уразливими категоріями засуджених та звільнених з місць позбавлення волі, надали повний пакет документів відповідно до умов конкурсу, діяльність проектних пропозицій яких направлена на збільшення кількості та спектру послуг для засуджених та звільнених від відбування покарань жінок, жінок з дітьми; неповнолітніх; хворих на хронічні захворювання, включаючи ВІЧ/СНІД та туберкульоз; пенсіонерів та інвалідів та відповідає пріоритетам проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», а також діяльність проектних пропозицій яких не дублюється з діяльністю, що має здійснюватися організаціями в рамках іншого донорського фінансування або за рахунок місцевих бюджетів.

 

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ:

 

• Громадська організація Союз «Золотий Вік України»

 

• Громадська організація інтелігенції м. Києва «Київ - рідний дім»

 

• Благодійна організація «Регіональний Центр соціальної адаптації»

 

• Миколаївський обласний громадський молодіжний рух «Пенітенціарна Ініціатива»