• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

Виборчi права засуджених

 

              При характеристиці правового статусу засуджених насамперед необхідно виходити з того, що засуджені до будь-якого з покарань, передбачених ст. 51 КК України, продовжують залишатися громадянами своєї держави, що мають суб'єктивні права і несуть загальногромадянські обов'язки, хоча й з обмеженнями правового положення громадянина, як це передбачено частиною 3 статті 63 Конституції України, де сказано, що «засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». При цьому необхідно звернути увагу на те, що даному положенню Конституції України не відповідає один з основних напрямів державної політики в галузі прав людини, затверджених постановою Верховної Ради України ще 17.06.1999 р., згідно з яким є неприпустимим «звуження та обмеження обсягу існуючих прав і основних свобод людини, проголошених Конституцією України, законами та підзаконними нормативними актами» . Це означає, що конституційні права, і свободи є недоторканими, тобто правовий статус людини й громадянина, який задекларований у розділі ІІ Конституції України, ні законами, ані відомчими нормативними актами не може бути обмеженим або звуженими.

Детальніше...

Регіональні проблеми ресоціалізації уразливих груп засуджених та звільнених з місць позбавлення волі в Харківській області

В умовах сьогоденної демократизації та гуманізації сус­пільства державна політика України має бути спрямована на забезпечення прав і свобод людини, а її законодавство приведено відповідно до міжнародних норм, стандартів і направлене на ди­ференціацію виконання покарань та індивідуаль­ний підхід як до засуджених, так і до осіб, які звіль­нились з місць позбавлення волі.

Кримінально-виконавче законодавство України детально регламентує особливості виконання покарань відносно чоловіків та жінок, повнолітніх та неповнолітніх, судимих вперше та неодноразово. Такі особливості мають на меті звести до мінімуму настання можливих негативних наслідків, враховувати реальні потреби та особливості конкретної особистості, або конкретної соціальної групи. Передусім, мова йде про те, що серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі існують «уразливі», або соціально-незахищені групи людей, які потребують додаткової, особливої допомоги з боку суспільства.

Серед осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, «уразливими» групами засуджених є:

-         жінки, особливо – жінки з дітьми;

-         неповнолітні, і особливо - діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти-сироти;

-         особи хворі на ВІЛ-СНіД;

-         особи пенсійного віку.

Усі вищезазначені категорії осіб відбувають покарання в установах виконання покарань Харківської області та утримуються під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Проблемні питання ресоціалізації цієї групи осіб можуть виникати в процесі підготовки до звільнення, та після того, як звільнена особа опиняється за межами пенітенціарного закладу і сама повинна піклуватися про вирішення власних соціально-побутових питань.

Пропоную більш детально розглянути кожну із перерахованих категорій осіб та проблемні питання, які виникають в процесі їх ресоціалізації.

 

Детальніше...