• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИМИ З ЧИСЛА ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАДАНИХ ПРАВ І СВОБОД

Титульний лист дослідження

В рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», головна мета якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом, було проведене дослідження стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених з місць позбавлення волі осіб (неповнолітніх, жінок, жінок, які відбувають покарання разом з дітьми, інвалідів, засуджених із хронічними захворюваннями, засуджених хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз).

Вивчення названих питань є вельми актуальним з урахуванням прагнення активного впровадження загальновизнаних міжнародних норм і стандартів у сфері дотримання прав людини в діяльності пенітенціарних установ та є актуальним в розрізі виконання Україною своїх зобов'язань по Угоді про асоціацію між Україною та Євпропейським Союзом.

В ході дослідження було розробоені пропозиції щодо удосконалення нормативного регулювання та практики виконання покарань щодо уразливих категорій засуджених.

Результати дослідження також можуть виступати підґрунтям для реалізації Пріоритетів діяльності ДПтС України на 2015 рік, зокрема, щодо підвищення ефективності співпраці з громадськістю та забезпечення поліпшення умов тримання й поводження з ув'язненими та засудженими.

Детальніше...

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ "Стан реалізації засудженими з числа вразливих груп наданих прав і свобод"

         Титулка          В рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», головна мета якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом,було проведене дослідження стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених з місць позбавлення волі осіб (неповнолітніх, жінок, жінок, які відбувають покарання разом з дітьми, інвалідів, засуджених із хронічними захворюваннями, засуджених хворих на ВІЛ/СНІД та туберкульоз).

Детальніше...

Сімейні права засуджених

 

Сімейне життя – це особисті майнові та немайнові відносини між подружжям, іншими членами сім’ї, яке здійснюється на засадах, визначених у Сімейному кодексі України: кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя (частина четверта статті 4); ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених Конституцією України (частина п’ята статті 5); регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємницю особистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного втручання у сімейне життя (частина четверта статті 7) та інше. З цього приводу Конституційний Суд України констатував, що неможливо визначити абсолютно всі види поведінки фізичної особи у сферах сімейного життя, оскільки сімейні права є частиною природних прав людини, які не є вичерпними і реалізуються в різноманітних і динамічних відносинах майнового та немайнового характеру, стосунках, явищах, подіях тощо. Право на сімейне життя є засадничою цінністю, необхідною для повного розквіту людини в демократичному суспільстві, та розглядається як право фізичної особи на автономне буття незалежно від держави, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб

Детальніше...

Соціальне забезпечення засуджених

 

У ст. 8 КВК України закріплюється право засуджених на соціальне забезпечення,  у  тому  числі  й на оформлення пенсій, відповідно до законів України. Потреба засуджених у соціальному забезпеченні має природній характер, оскільки це право відноситься до всіх громадян та супроводжує кожну людину протягом всього життя.

Соціальне забезпечення включає пенсії та різні види допомоги (по тимчасовій втраті працездатності, по вагітності й пологах, по догляду за дитиною до 3 років, по догляду за хворою дитиною, на поховання тощо). Соціальне забезпечення передбачає також надання допомоги в натуральному виді (обслуговування інвалідів, людей похилого віку у спеціалізованих установах – будинках-інтернатах і вдома). За радянських часів всі соціальні виплати здійснювала виключно держава. Тому під соціальним забезпеченням розуміють переважно державне соціальне забезпечення, тобто яке здійснюють державні органи. Отже, соціальне забезпечення – це заходи матеріальної підтримки особи та її сім'ї з боку держави

Детальніше...

Право засуджених на працю

Як передбачено в Конституції України, засуджені користуються всіма правами людини та громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду (ст. 63). Із цього витікає, що для обмеження якихось прав чи свобод засудженого необхідно: 1) наявність закону, в якому було пряме обмеження тих чи інших прав; 2) визначення у вироку кола прав і свобод, які обмежуються. При цьому засуджений не позбавляється прав людини і громадянина, бо Конституція веде мову лише про можливість їх обмеження[1].  Тому право на працю є невід’ємним правом кожного засудженого.

Детальніше...