• +38 (097) 922-72-52
  • +38 (044) 219-38-65
  • info@public-advocate.org

НАС ПІДТРИМУЮТЬ

 

pen

 

prostir

 

council

 

dps

 

sw

Фінальне видання проекту

Титульний лист фінальної брошури

 

Це видання представляє основні висновки та рекомендації Проекту на широкий загал з метою подальшого поступу в модернізації і гуманізації кримінально-виконавчої системи України стосовно уразливих категорій засуджених та звільнених осіб (таких як неповнолітні, жінки, жінки, які відбувають покарання разом з дітьми, інваліди, пенсіонери, засуджені із хронічними захворюваннями, засуджені хворі на ВІЛ/СНІД та туберкульоз), використання в діяльності державних відомств, організацій громадянського суспільства, засобів масової інформації та будь-яких інших інституцій, котрі зацікавлені у прогресивному реформуванні пенітенціарної системи та забезпеченні дотримання прав людини в Україні.

Скачать: Фінальне видання_Часть1.pdfФінальне видання_Часть2.pdfФінальне видання_Часть3.pdfФінальне видання_Часть4.pdfФінальне видання_Часть5.pdfФінальне видання_Часть6.pdfФінальне видання_Часть7.pdf.

Збірка матеріалів тренінгів

 
Титульний аркуш
В рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», головна мета якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом, був розроблений навчально-методичний посібник з матеріалів спеціалізованих тренінгових занять, що проходили для персоналу органів пробації та Державної кримінально-виконавчої служби України.
 
До пропонованого навчально-методичного посібника увійшли презентації з повними текстами доповідей, як додаткове видання з окремої тематики до навчально-методичного посібника «Методика проведення занять з навчального курсу «Права, особливі потреби та соціальна адаптація уразливих категорій засуджених» розробленого в рамках проекту.
 
Проектна діяльність, фінансування якої забезпечується Європейським Союзом, здійснюється міжнародною неурядовою організацією «Міжнародна тюремна реформа»/«Penal Reform International»/www.penalreform.org у співпраці з національними партнерами та за загальною координацією діяльності в Україні ВГО «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»/http://public-advocate.org.
 
Авторський колектив:
- Ірина Яковець, д.ю.н., с.н.с., провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України;
- Ігор Іваньков, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби;
-  Наталя Живага, заступник директора  Центру підвищення кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України з навчальної роботи.
 
Укладачі: 
-Олена Герман, голова правління всеукраїнської громадської організації «Ініціатива заради життя»;
-Наталія Костюк , голова правління громадської організації «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив»;
-Вікторія Уніченко, координатор напрямку громадської організації «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив».
Відповідальний за випуск Олег Махлай, координатор заходів проекту.
 
Видання здійснене за фінансової підтримки Європейського Союзу
Зміст даної публікації є предметом відповідальності групи авторів та не відображає точку зору Європейського Союзу

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених»

Титулка к материалам

 

Збірник праць друкується за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні питання стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених». До збірника увійшли публікації вітчизняних учених у галузі кримінально-виконавчого права, педагогіки та психології, присвячені розгляду теоретичних і практичних питань стану дотримання прав уразливих категорій засуджених та звільнених у контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду.
Для персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, науково-педагогічних працівників, курсантів та студентів.
За зміст публікацій і достовірність результатів досліджень відповідальність несуть автори. Редколегія залишає за собою право корегувати матеріали виступів.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Титульний лист до НПР

Цей посібник був розроблений у рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», головна мета якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом. Основна мета цього видання – поширення спеціальних знань щодо змісту та характеристики прав та особливих потреб уразливих категорій засуджених (неповнолітніх, жінок, жінок, які відбувають покарання разом з дітьми, інвалідів, засуджених із хронічними захворюваннями, засуджених хворих на ВІЛ/СНІД), особливостей їх соціального і правового захисту під час відбування покарання у виді позбавлення волі, а також соціальної адаптації після звільнення.

Проектна діяльність, фінансування якої забезпечується Європейським Союзом, здійснюється міжнародною неурядовою організацією «Міжнародна тюремна реформа»/«Penal Reform International»/www.penalreform.org у співпраці з національними партнерами та за загальною координацією діяльності в Україні ВГО «Всеукраїнський центр правової допомоги «Громадський захисник»/http://public-advocate.org.

У науково-практичному посібнику розглянуто окремі прикладні питання кримінально-виконавчого права. Зосереджено увагу на проблемах, пов'язаних зі складанням основних документів за результатами проведення соціально-виховної роботи із засудженими. Докладно розкрито питання застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення. Висвітлено особливості ведення облікових документів на засуджених та порядку обчислення строків у процесі виконання кримінальних покарань. Проаналізовано порядок підготовки та подання до суду матеріалів на встановлення адміністративного нагляду за особами, що звільняються з місць позбавлення волі.

Для представників громадських організацій, спостережних комісій, студентів, викладачів юридичних ВНЗ, практичних працівників державних установ, прокуратури, суду та інших правоохоронних органів.

Рекомендовано до видання координаційним бюро з проблем кримінально–виконавчого права

відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України

(протокол №1 від 5 квітня 2016 р.)

Рекомендовано до видання вченою радою

Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

(постанова № 9 від 22 червня 2016 р.)

Скачать НПР_1.pdfНПР_2.pdfНПР_3.pdfНПР_4.pdfНПР_5.pdfНПР_6.pdfНПР_7.pdfНПР_8.pdfНПР_9.pdf.

Збірник нормативно-правових та методичних матеріалів з питань підготовки засуджених до звільнення

Збірник ТБУ

 

Цей збірник був розроблений у рамках реалізації проекту «Посилення ролі громадянського суспільства у захисті прав уразливих груп засуджених в Україні», головна мета якого є посилення ролі українського громадянського суспільства в просуванні прав людини, принципів відмови від дискримінації та забезпечення рівності для уразливих груп осіб, які перебувають у конфлікті із законом.

Скачать Збірник .pdf